Zebrania

Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym
2023 / 2024

zebrania

Zebrania z Rodzicami

30.08.2023

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole

12.09.2023

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

28.11.2023

Zebranie z Rodzicami – Przedszkole

9.01.2024

Zebrania semestralne z Rodzicami – Przedszkole, SP i LO

9.04.2024

Zebrania z Rodzicami – kl. 8 SP i kl. IV LO
procedury egzaminacyjne

25.04.2024

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole

4.06.2024

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

Zebrania z Rodzicami:

Przedszkole – godzina 17.00
Szkoła Podstawowa – godzina 17.00
Liceum – godzina 17.00 (zebranie wrześniowe – 17.30)

Skip to content