Zebrania

Terminy zebrań i spotkań z Rodzicami w roku szkolnym
2021 / 2022

zebrania

31.08.2021

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole

7.09.2021

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

19.10.2021

Konsultacje dla Rodziców – SP i LO

23.11.2021

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

14.12.2021

Konsultacje dla Rodziców – SP i LO

18.01.2022

Zebrania semestralne z Rodzicami – PM, SP i LO

12.04.2022

Zebrania z Rodzicami – PM (zerówka), SP i LO

31.05.2022

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

 

Zebrania z Rodzicami:

Przedszkole – godzina 17.00
Szkoła Podstawowa – godzina 17.00
Liceum – godzina 17.00 (zebranie wrześniowe – 17.45)

Konsultacje dla Rodziców:

Szkoła Podstawowa – godzina 17.00 – 18.30
Liceum – godzina 17.00 – 18.30

Skip to content