Zebrania

Terminy zebrań i spotkań z Rodzicami w roku szkolnym
2020 / 2021

zebrania

1.09.2020

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole (PM)

8.09.2020

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

20.10.2020

Konsultacje dla Rodziców – SP i LO

17.11.2020

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

15.12.2020

Konsultacje dla Rodziców – SP i LO

12.01.2021

Zebrania semestralne z Rodzicami – PM, SP i LO

20.04.2021

Zebrania z Rodzicami – PM (zerówka), SP i LO

8.06.2021

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

Zebrania z Rodzicami:

Przedszkole – godzina 17.00
Szkoła Podstawowa – godzina 17.00
Liceum – godzina 17.00

Konsultacje dla Rodziców:

Szkoła Podstawowa – godzina 17.00 – 18.30
Liceum – godzina 17.00 – 18.30

Skip to content