Rekrutacja

Rekrutacja do VIII Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach

rok szkolny 2022/2023

 Informujemy, że wyniki prób sprawności fizycznej zostały umieszczone w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnych kontach kandydatów.

Logowanie do systemu: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Próg zaliczeniowy, tj. pozytywny wynik prób sprawności fizycznej wynosi 50 pkt.


W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć następujące oddziały:


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO LICEUM –
www.slaskie.edu.com.pl


Do pobrania:

Skip to content