Historia szkoły

Historia Szkoły

Decyzja o budowie szkoły na osiedlu Sikornik podjęta została w 1973 roku. W 1978 oddano do użytku I pawilon, w którym 1 września zaczęła działać Szkoła Podstawowa nr 19. Przez następne lata sukcesywnie oddawano do użytku świetlicę szkolną, halę sportową i II pawilon. 1 IX 1991 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzone zostało VIII Liceum Ogólnokształcące.

1 IX 1993 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o założeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego weszły SP 19 oraz VIII LO. W roku szkolnym 1999/2000 w ZSO rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 2, powołane uchwałą Rady Miejskiej w dniu 25 marca 1999 roku. Szkoła Podstawowa nr 19 zakończyła działalność 31 sierpnia 2001 roku. Obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 wchodzą VIII LO, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Sportowe.

Szkoła posiada nowoczesną halę sportową, bibliotekę, pracownie komputerowe, fizyczne, biologiczne, chemiczne oraz klasopracownie polonistyczną, historyczną, geograficzną, matematyczną i językowe.

Zarówno w gimnazjum, jak i w liceum, młodzież uczy się dwóch języków nowożytnych – języka angielskiego oraz niemieckiego.

W pawilonie liceum znajduje się klub młodzieżowy, w którym można organizować kameralne spotkania. Jego gospodarzem jest Samorząd Szkolny.

Placówką kierowali:

    • mgr Brygida Ostrowska,

    • mgr Fryderyka Najda,

    • mgr Wojciech Jezik

Od lutego 2005 roku dyrektorem ZSO nr 5 jest

    • mgr Piotr Badocha.

O Patronie Szkoły:

Skip to content