Pamięć 81

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu: Pamięć81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY”. Projekt realizowany jest w ramach obchodów 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Wszystkie informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:www.pamiec81.pl

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W projekcie w naszej szkole biorą udział uczniowie klas licealnych zainteresowani współczesną historią Polski.

Czas realizacji: październik- grudzień 2021r.

Zadania do realizacji w naszej szkole:

 1. Umieszczenie informacji o przystąpieniu do realizacji projektu na stronie internetowej szkoły.
 2. Wykonanie dekoracji tematycznej na szkolnym korytarzu oraz wyeksponowanie plakatu informacyjnego organizatora projektu.
 3. Udział uczniów w konkursie pt. „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”.
 4. Obejrzenie z klasami na zajęciach edukacyjnych filmu „Nie zabierajcie mamy”.
 5. Przeprowadzenie lekcji historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych projektu.
 6. Wykonanie kącika patriotyczno – historycznego związanego z wydarzeniami sprzed 40-lat.
 7. Udział nauczycieli w wykładach historycznych.
 8. Udział klasy w projekcji filmu pt.” Żeby nie było śladów” połączonej z prelekcją.
 9. Prezentacja wystawy pt. Stan Wojenny 1981-1983 w szkolnej Izbie Pamięci.
 10. Prezentacja filmu pt. ” Polskie drogi do niepodległości” we wszystkich klasach licealnych.

Dokumentacja fotograficzna projektu:

 1. Zamieszczenie plakatu dotyczącego projektu w widocznym miejscu.
 2. Kącik patriotyczno- historyczny
 3. Wystawa Stan wojenny 1981-1983
 4. Prezentacja filmu „Nie zabierajcie mamy”
 5. Prezentacja filmu „Polskie drogi do niepodległości” 
 6. Zwiedzanie wystawy
Skip to content