Rekrutacja SP 30

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 30
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach

 rok szkolny 2023/2024


W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć następujące oddziały:

oddział klasy pierwszej

oddział klasy piątej sportowej


Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice wraz z terminami

Klasa pierwsza:

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Rejon Szkoły Podstawowej nr 30

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Potwierdzenie woli – klasa pierwsza

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Klasa sportowa:

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej

Wniosek do klasy sportowej

Potwierdzenie woli – klasa sportowa

Kwestionariusz osobowy

 

 

 

 

Skip to content