Organizacja roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2020 / 2021

dni wolne

Harmonogram roku szkolnego 2020 / 2021

1.09.2020

Inauguracja roku szkolnego

23-31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

417.01.2021

Ferie zimowe

16.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach 3 LO

4-20.05.2021

Egzamin maturalny pisemny

7-20.05.2021

Egzamin maturalny ustny

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktycznych

26.06.– 31.08.2021

Przerwa wakacyjna

 

Harmonogram klasyfikacji

I semestr

1.09.2020 – 31.12.2020

Wystawianie ocen semestralnych

22.12.2020

II semestr

1.01.2021 – 25.06.2021

Wystawianie ocen rocznych

17.06.2021

 

Harmonogram klasyfikacji – klasy III LO

I semestr

1.09.2020 – 31.12.2020

Wystawianie ocen semestralnych

22.12.2020

II semestr

1.01.2021 – 30.04.2021

Wystawianie ocen rocznych

23.04.2021

Zebrania i spotkania z Rodzicami

1.09.2020

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole (PM)

8.09.2020

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

20.10.2020

Konsultacje dla Rodziców – SP i LO

17.11.2020

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

15.12.2020

Konsultacje dla Rodziców – SP i LO

26.01.2021

Zebrania semestralne z Rodzicami – PM, SP i LO

20.04.2021

Zebrania z Rodzicami – PM (zerówka), SP i LO

8.06.2021

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

Zebrania z Rodzicami:

Przedszkole – godzina 17.00
Szkoła Podstawowa – godzina 17.00
Liceum – godzina 17.00

Konsultacje dla Rodziców:

Szkoła Podstawowa – godzina 17.00 – 18.30
Liceum – godzina 17.00 – 18.30

Harmonogram próbnych egzaminów dla klas III LO

listopad 2020

marzec 2021

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

4 maja 2021

5 maja 2021

6 maja 2021

4 czerwca 2021

wtorek

środa

czwartek

piątek

LICEUM

4 maja 2021

5 maja 2021

6 maja 2021

4 czerwca 2021

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

W wyżej wymienione dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze
w godzinach: 8.00 – 14.00.

Skip to content