Organizacja roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2021 / 2022

dni wolne

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

1.09.2021

Inauguracja roku szkolnego

23-31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

1427.02.2022

Ferie zimowe

1419.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

29.04.2022

Zakończenie zajęć w klasach 3 LO
(liceum trzyletnie)

4-20.05.2022

Egzamin maturalny pisemny

18-20.05.2022

Egzamin maturalny ustny
(dla absolwentów, którzy potrzebują wyniku egzaminu ustnego do rekrutacji na wyższe uczelnie)

24.05.2022

Egzamin ósmoklasisty – język polski

25.05.2022

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

24.06.2022

Zakończenie zajęć dydaktycznych

25.06.– 31.08.2022

Przerwa wakacyjna

 

Harmonogram klasyfikacji

I semestr

1.09.2021 – 31.12.2021

Wystawianie ocen semestralnych

22.12.2021

II semestr

1.01.2022 – 24.06.2022

Wystawianie ocen rocznych

15.06.2022

 

Harmonogram klasyfikacji – klasy III LO
(liceum trzyletnie)

I semestr

1.09.2021 – 31.12.2021

Wystawianie ocen semestralnych

22.12.2021

II semestr

1.01.202229.04.2022

Wystawianie ocen rocznych

22.04.2022

Zebrania i spotkania z Rodzicami

31.08.2021

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole

7.09.2021

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

19.10.2021

Konsultacje dla Rodziców – SP i LO

23.11.2021

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

14.12.2021

Konsultacje dla Rodziców – SP i LO

18.01.2022

Zebrania semestralne z Rodzicami – PM, SP i LO

12.04.2022

Zebrania z Rodzicami – PM (zerówka), SP i LO

31.05.2022

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

Zebrania z Rodzicami:

Przedszkole – godzina 17.00
Szkoła Podstawowa – godzina 17.00
Liceum – godzina 17.00 (zebranie wrześniowe – 17.45)

Konsultacje dla Rodziców:

Szkoła Podstawowa – godzina 17.00 – 18.30
Liceum – godzina 17.00 – 18.30

Harmonogram próbnych egzaminów dla klas III LO
(liceum trzyletnie)

listopad 2021

marzec 2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

12 listopada 2021

piątek

7 stycznia 2022

piątek

4 maja 2022

środa

5 maja 2022

czwartek

6 maja 2022

piątek

17 czerwca 2022

piątek

LICEUM

12 listopada 2021

piątek

7 stycznia 2022

piątek

4 maja 2022

środa

5 maja 2022

czwartek

6 maja 2022

piątek

17 czerwca 2022

piątek

W wyżej wymienione dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze
w godzinach 8.00 – 14.00.

Skip to content