Organizacja roku szkolnego

dni wolne

Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

 

1 września 2022

Inauguracja roku szkolnego

23-31 grudnia 2022

Zimowa przerwa świąteczna

16-29 stycznia 2023

Ferie zimowe

6-11 kwietnia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2023

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych liceum

4-23 maja 2023

Egzamin maturalny cz. pisemna

10-23 maja 2023

Egzamin maturalny cz. ustna

23 maja 2023

Egzamin ósmoklasisty – język polski

24 maja 2023

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

25 maja 2023

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

23 czerwca 2023

Zakończenie zajęć dydaktycznych

24 czerwca – 31 sierpnia 2023

Przerwa wakacyjna

 

Harmonogram klasyfikacji

 

I semestr

1.09.2022 – 31.12.2022

Wystawianie ocen semestralnych

22.12.2022

II semestr

1.01.2023 – 23.06.2023

Wystawianie ocen rocznych

16.06.2023

 

Harmonogram klasyfikacji – klasy IV LO

 

I semestr

1.09.2022 – 31.12.2022

Wystawianie ocen semestralnych

22.12.2022

II semestr

1.01.2023 – 24.04.2023

Wystawianie ocen rocznych

21.04.2023

 

Zebrania i spotkania z Rodzicami

 

31.08.2022

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole

6.09.2022

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

25.11.2022

Zebranie z Rodzicami – Przedszkole

10.01.2023

Zebrania semestralne z Rodzicami – Przedszkole, SP i LO

18.04.2023

Zebrania z Rodzicami – kl. 8 SP i kl. IV LO
procedury egzaminacyjne

27.04.2023

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole

31.05.2023

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

 

Zebrania z Rodzicami:

Przedszkole – godzina 17.00
Szkoła Podstawowa – godzina 17.00
Liceum – godzina 17.00 (zebranie wrześniowe – 17.30)

Harmonogram próbnych egzaminów dla klas 8 SP

listopad 2022
marzec 2023

Harmonogram próbnych egzaminów dla klas IV LO

wrzesień 2022
grudzień 2022
marzec 2023

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA

31 października 2022

poniedziałek

4 maja 2023

czwartek

5 maja 2023

piątek

8 maja 2023

poniedziałek

23 maja 2023

wtorek

24 maja 2023

środa

25 maja 2023

czwartek

9 czerwca 2023

piątek

LICEUM

31 października 2022

poniedziałek

4 maja 2023

czwartek

5 maja 2023

piątek

8 maja 2023

poniedziałek

23 maja 2023

wtorek

24 maja 2023

środa

25 maja 2023

czwartek

9 czerwca 2023

piątek

 

 

W wyżej wymienione dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze
w godzinach 8.00 – 15.00.

Skip to content