Organizacja roku szkolnego

dni wolne

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

 

4 września 2023

Inauguracja roku szkolnego

23-31 grudnia 2023

Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2024

Ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2024

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych liceum

7-23 maja 2024

Egzamin maturalny cz. pisemna

1116 maja oraz 20-25 maja 2024

Egzamin maturalny cz. ustna

14 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty – język polski

15 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

16 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

21 czerwca 2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych

22 czerwca – 31 sierpnia 2024

Przerwa wakacyjna

 

 

Harmonogram klasyfikacji

 

I semestr

1.09.2023 – 31.12.2023

Wystawianie ocen semestralnych

22.12.2023

II semestr

1.01.2024 – 21.06.2024

Wystawianie ocen rocznych

14.06.2024

 

 

Harmonogram klasyfikacji – klasy IV LO

 

I semestr

1.09.2023 – 31.12.2023

Wystawianie ocen semestralnych

22.12.2023

II semestr

1.01.2024 – 26.04.2024

Wystawianie ocen rocznych

19.04.2024

 

Zebrania z Rodzicami

 

30.08.2023

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole

12.09.2023

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

28.11.2023

Zebranie z Rodzicami – Przedszkole

9.01.2024

Zebrania semestralne z Rodzicami – Przedszkole, SP i LO

9.04.2024

Zebrania z Rodzicami – kl. 8 SP i kl. IV LO
procedury egzaminacyjne

25.04.2024

Zebrania z Rodzicami – Przedszkole

4.06.2024

Zebrania z Rodzicami – SP i LO

 

Zebrania z Rodzicami:

Przedszkole – godzina 17.00
Szkoła Podstawowa – godzina 17.00
Liceum – godzina 17.00 (zebranie wrześniowe – 17.30)

Harmonogram próbnych egzaminów dla klas 8 SP

listopad 2023

marzec 2024

Harmonogram próbnych egzaminów dla klas IV LO

listopad 2023

marzec 2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA

2 maja 2024

czwartek

7 maja 2024

wtorek

8 maja 2024

środa

9 maja 2024

czwartek

31 maja 2024

piątek

LICEUM

2 maja 2024

czwartek

7 maja 2024

wtorek

8 maja 2024

środa

9 maja 2024

czwartek

31 maja 2024

piątek

W wyżej wymienione dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze
w godzinach 8.00 – 15.00.

Skip to content