Rada Rodziców

Rada Rodziców ZSO nr 5 w Gliwicach

 rada rodzicow

Na spotkaniu Rady Rodziców ustalono, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 wynosić będzie minimum 50 zł. na rok.

Są to wpłaty dobrowolne. Pieniądze wpłacone przez Rodziców przeznaczone są w całości dla naszych dzieci np. na nagrody w konkursach, nagrody na zakończenie roku szkolnego, dofinansowanie wyjazdów, wynajmu sali na różne okoliczności itp.

Wpłaty przekazujemy na konto Rady Rodziców: 

Rada Rodziców ZSO nr 5 w Gliwicach
71 1540 1128 2062 2748 0237 0001

w tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko ucznia, klasę i informację jakiego okresy dotyczy wpłata.

Dziękujemy z góry za zaangażowanie i dokonywanie wpłat.


Rada Rodziców ZSO nr 5
rok szkolny 2020/21

2a

Anna Szymańska

Przewodniczący

501 32 16 00

ania_tweety@wp.pl

1LA

Aleksandra Walczak

Zastępca Przewodniczącego

500 66 97 22

aleksandrawalczak@onet.pl

PM 41

Bartosz Czapkiewicz

skarbnik

509 10 70 77

bartosz.czapkiewicz@gmail.com

PM 41

Patrycja Kandyba

członek

531 16 89 33

kandybbb@wp.pl

PM 41

Paulina Pomykalska

członek

663 55 65 25

kama117@onet.eu

1a

Paweł Siemiradzki

członek

726 48 46 08

siemiradzki_pawel@o2.pl

3LC

Sławomir Sarnecki

członek

516 23 21 47

papkin391@wp.pl

 


Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie Rady Rodziców SP 23 za rok 2016/17

Wpłaty na Radę Rodziców – rok szkolny 2014/15 (I semestr)

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2014

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2013

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2012

 

Skip to content