Rada Rodziców

Rada Rodziców ZSO nr 5 w Gliwicach

 rada rodzicow

 

Rada Rodziców ZSO nr 5
rok szkolny 2023/2024

Roman Węglarz

Przewodniczący

romanjerzyweglarz@gmail.com

Aleksandra Walczak

Zastępca Przewodniczącego

aleksandrawalczak@onet.pl

Klaudia Supernak

Skarbnik

klaudia@supernak.pl

Elżbieta Kycia-Słocka

Skarbnik

e.slocka@interia.pl

Paulina Pomykalska

Członek

kama117@onet.eu

Adam Goździewicz

Członek

gozdziewicz@wp.pl

 

Zestawienie wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/24

Zestawienie wydatków poniesionych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/24


Preliminarz wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24 – kwiecień 2024


Rada Rodziców ustaliła, że składka w roku szkolnym 2023/24 wynosić będzie 50 zł na semestr dla Szkoły Podstawowej i Liceum oraz 80 zł na semestr dla Przedszkola.

Są to wpłaty dobrowolne. Prosimy jednak pamiętać, że pieniądze wpłacone przez rodziców przeznaczone są w całości dla naszych dzieci np. na nagrody w konkursach, nagrody na zakończenie roku szkolnego, dofinansowanie wyjazdów, wynajmu sali na różne okoliczności itp.

Poza finansowaniem nagród dla wydarzeń organizowanych przez nauczycieli, kwoty dofinansowań uzależnione będą od liczby wpłat w danej klasie.

Wpłaty przekazujemy na konto Rady Rodziców

dla Szkoły Podstawowej i Liceum:

Rada Rodziców ZSO nr 5 w Gliwicach

71 1540 1128 2062 2748 0237 0001

dla Przedszkola:

Rada Rodziców ZSO nr 5 w Gliwicach

44 1540 1128 2062 2748 0237 0002

w tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko ucznia, klasę (grupę) i ewentualną informację jakiego okresu dotyczy wpłata.

Dziękujemy z góry za zaangażowanie i wpłaty!


Sprawozdanie finansowe RR za rok szkolny 2022/2023

Sprawozdanie finansowe RR za rok szkolny 2021/2022

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie Rady Rodziców SP 23 za rok 2016/17

Wpłaty na Radę Rodziców – rok szkolny 2014/15 (I semestr)

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2014

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2013

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2012

 

Skip to content