20 kwiecień 2021

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie

0 Komentarzy

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru poparty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej autyzmu. Autyzm pierwszy raz został opisany w 1943 roku przez pediatrę Leo Kannera, a potem przez Hansa Aspergera w 1944 roku.

Czym jest autyzm?
Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej.
AUTYZM JEST OBECNIE DIAGNOZOWANY W POLSCE U 1 NA 100 DZIECI
( źródło:  Fundacja JIM)

Przesłanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 2.04.2012
Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

[do góry]
Skip to content