Zebrania

Terminy zebrań i spotkań z Rodzicami w roku szkolnym
2019 / 2020

zebrania

10.09.2019

Zebrania z Rodzicami

15.10.2019

Konsultacje dla Rodziców

12.11.2019

Zebrania z Rodzicami

10.12.2019

Konsultacje dla Rodziców

28.01.2020

Zebrania semestralne z Rodzicami

31.03.2020

Zebrania z Rodzicami

2.06.2020

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami:

Szkoła Podstawowa – budynek Sikornik 1:
godzina 17.00

Szkoła Podstawowa, Liceum – budynek Sikornik 34:
godzina 18.00

Konsultacje dla Rodziców:

Szkoła Podstawowa, Liceum – budynek Sikornik 1 oraz Sikornik 34:
godzina 17.00 – 18.00