Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

zajecia_pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne 2019/20
Nauczyciel Nazwa zajęć Termin
Borycka Beata kółko muzyczne wtorek
7 lekcja
Choińska Joanna konsultacje z języka polskiego środa
7.30
Choińska Joanna konsultacje z języka polskiego piątek
7.30
Cieślak-Środa Katarzyna konsultacje z geografii środa
7 lekcja
Górska-Bucher Małgorzata konsultacje z języka niemieckiego wtorek
8 lekcja
Jaskólska Wioletta konsultacje dla uczniów środa
7.30-8.00
Jaskólska Wioletta konsultacje dla uczniów piątek
7.00-7.45
Jaskólska Wioletta przygotowanie do matury dla kl. 3LC środa
8 lekcja
Kubieniec Łukasz Kółko historyczne piątek
1 lekcja
Kwieciński Janusz kurs na kartę rowerowa wtorek
8 lekcja
(listopad – czerwiec)
Kwieciński Janusz Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne soboty
Mielcarek Ewa zajęcia dla uczniów słabych z kl. 5b i 6d wtorek
7 lekcja
Mielcarek Ewa zajęcia rozwijające kreatywność dla kl. 6d środa
7 lekcja
Pilarz Bogusława Konsultacje dla uczniów klas: 7a, 7s, 1LA, 1LC, 1LE, 2LB wtorek
7.30
Pilarz Bogusława Konsultacje dla uczniów klas: 7a, 7s, 1LA, 1LC, 1LE, 2LB czwartek
7.20
Pilarz Bogusława Konsultacje dla uczniów klas: 7a, 7s, 1LA, 1LC, 1LE, 2LB wtorek
14.40-15.25
Pisarska Joanna Trening Umiejętności Społecznych dla kl. 1c poniedziałek
1 lekcja
Pisarska Joanna Warsztaty psychologiczne dla klas LO  
Sekienda-Chałupczyńska Joanna Konsultacje z historii i wiedzy o społeczeństwie środa
9 lekcja
Sokołowska-Czarnecka Joanna Kółko teatralne czwartek
8 lekcja
Szołtysek Agnieszka warsztaty z biologii dla maturzystów środa
1 lekcja
Wocka Joanna zajęcia do datkowe z języka angielskiego dla kl. 4 piątek
7 lekcja
Zimnicka Justyna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z kl. 1LD poniedziałek
8.15
Zimnicka Justyna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z kl. 1LD piątek
8.15