Rada Rodziców

Rada Rodziców ZSO nr 5 w Gliwicach

 rada rodzicow

Na spotkaniu Rady Rodziców ustalono, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/20 wynosić będzie minimum 50 zł. na rok.

Są to wpłaty dobrowolne. Pieniądze wpłacone przez Rodziców przeznaczone są w całości dla naszych dzieci np. na nagrody w konkursach, nagrody na zakończenie roku szkolnego, dofinansowanie wyjazdów, wynajmu sali na różne okoliczności itp.

Wpłaty przekazujemy na konto Rady Rodziców: 

Rada Rodziców ZSO nr 5 w Gliwicach
71 1540 1128 2062 2748 0237 0001

w tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko ucznia, klasę i informację jakiego okresy dotyczy wpłata.

Dziękujemy z góry za zaangażowanie i dokonywanie wpłat.


Rada Rodziców ZSO nr 5
rok szkolny 201
9/20

 

Anna Szymańska

Przewodniczący

501 32 16 00

ania_tweety@wp.pl

Sabina Suder

Zastępca Przewodniczącego

667 93 00 49

sc51286@gmail.com

Bartosz Łabojko

Skarbnik

604 21 88 91

bartosz.labojko@onet.pl

Marta Szmelcer

Członek

606 78 60 66

szmelcerm@gazeta.pl

Beata Strawczyńska

Członek

781 30 06 69

strawczynski@gazeta.pl

Tomasz Mormul

Członek

692 54 28 59

imagetm@onet.pl

Sławomir Sarnecki

Członek

516 23 21 47

papkin391@wp.pl

 

 


Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie Rady Rodziców SP 23 za rok 2016/17

Wpłaty na Radę Rodziców – rok szkolny 2014/15 (I semestr)

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2014

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2013

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2012