Organizacja roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2019 / 2020

dni wolne

Harmonogram roku szkolnego 2019 / 2020

2.09.2019

Inauguracja roku szkolnego

23-31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

1326.01.2020

Ferie zimowe

914.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2020

Egzamin ósmoklasisty (język polski)

22.04.2020

Egzamin ósmoklasisty (matematyka)

23.04.2020

Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)

24.04.2020

Zakończenie zajęć w klasach 3 LO

4-21.05.2020

Egzamin maturalny pisemny

7-22.05.2020

Egzamin maturalny ustny

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktycznych

Harmonogram klasyfikacji

I semestr

1.09.2019 – 31.12.2019

Wystawianie ocen semestralnych

20.12.2019

II semestr

1.01.2020 – 21.06.2020

Wystawianie ocen końcoworocznych

17.06.2020

Harmonogram klasyfikacji – klasy III LO

I semestr

1.09.2019 – 31.12.2019

Wystawianie ocen semestralnych

20.12.2019

II semestr

1.01.2020 – 24.04.2020

Wystawianie ocen końcoworocznych

16.04.2020

Zebrania i spotkania z Rodzicami

10.09.2019

Zebrania z Rodzicami

15.10.2019

Konsultacje dla Rodziców

12.11.2019

Zebrania z Rodzicami

10.12.2019

Konsultacje dla Rodziców

28.01.2020

Zebrania semestralne z Rodzicami

31.03.2020

Zebrania z Rodzicami

2.06.2020

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami:

Szkoła Podstawowa – budynek Sikornik 1:
godzina 17.00

Szkoła Podstawowa, Liceum – budynek Sikornik 34:
godzina 18.00

Konsultacje dla Rodziców:

Szkoła Podstawowa, Liceum – budynek Sikornik 1 oraz Sikornik 34:
godzina 17.00 – 18.00

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019 / 2020 – AKTUALIZACJA MAJ 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

8 czerwca 2020

9 czerwca 2020

10 czerwca 2020

16 czerwca 2020

17 czerwca 2020

18 czerwca 2020

poniedziałek

wtorek

środa

wtorek

środa

czwartek

LICEUM

8 czerwca 2020

9 czerwca 2020

10 czerwca 2020

16 czerwca 2020

17 czerwca 2020

18 czerwca 2020

poniedziałek

wtorek

środa

wtorek

środa

czwartek

W wyżej wymienione dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

Harmonogram próbnych egzaminów dla klas VIII SP i III LO

listopad 2019

marzec 2020