Tomasz Tylutko

Po ukończeniu naszego LO podjąłem studia Politologia ze specjalnością Polityka Lokalna i Regionalna w Chorzowie na wydziale zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów założyłem własną działalność gospodarczą, pracując jednocześnie jako asystent Posła na Sejm RP. W międzyczasie rozpocząłem działalność społeczną skupioną przede wszystkim na swoim osiedlu. Stąd pomysł, aby po raz pierwszy zgromadzić chętnych mieszkańców i wystartować w wyborach do Rady Osiedla Szobiszowice. Dzięki temu działaniu powstała Rada Osiedla na tym osiedlu.

W latach późniejszych podjąłem studia podyplomowe Bezpieczeństwo Higieny Pracy na Politechnice Śląskiej. Uzyskane kwalifikacje pomogły mi zdobyć pracę jako Inspektor ds. BHP. Choć pierwsze ukończone studia nie cieszą się powszechną estymą, wiedza i specjalność zdobyte w trakcie nauki są wyjątkowo przydatne w pełnieniu przeze mnie roli Radnego Rady Miasta Gliwice. 

Tomasz Tylutko

Skip to content