Sara Kuźnik

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia pierwszego stopnia o kierunkach Pedagogika opiekuńcza i Pedagogika resocjalizacyjna. Studia magisterskie ukończyłam z kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Opolskim, na którym pozostałam do dziś jako studentka drugiego roku studiów doktoranckich o kierunku Nauki o Rodzinie. Mam nadzieję, że Pani Dyrektor nie żałuje decyzji o przyjęciu mnie do 8 LO po pierwszym roku w innej szkole.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Nauczycieli oraz Absolwentów klas filmowych 🙂

Skip to content