Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 23 w Gliwicach
rok szkolny 2019/2020

rekrutacja

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć
klasy pierwsze Szkoły Podstawowej
w budynkach przy ul.  Sikornik 1 oraz Sikornik 34.

Serdecznie zapraszamy! 

Do pobrania:

Wykaz ulic należący do obwodu SP nr 23 w Gliwicach

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice wraz z terminami

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Regulamin rekrutacji do klasy V sportowej – budynek przy ul. Sikornik 34

Wniosek do klasy sportowej

Regulamin rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej – budynek przy ul. Sikornik 34

Wniosek do klasy dwujęzycznej