Rekrutacja

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego SP nr 23 w Gliwicach
rok szkolny 2020/2021

rekrutacja

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Lista zakwalifikowanych

Lista niezakwalifikowanych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530)

Bardzo prosimy, aby potwierdzali Państwo wolę korzystania z usług placówki poprzez skrzynkę mailową:
sekretariat@zso5.gliwice.eu


Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSO5 prowadzi nabór do dwóch oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych

W prowadzeniu oddziału przedszkolnego mamy duże doświadczenie. Dysponujemy dwoma salami, które dostosowane są do wieku dzieci, posiadamy salę zabaw, kolorowe sale gimnastyczne oraz własny plac zabaw. Dostosowane do wieku dzieci są także toalety i sanitariaty. Schludne, duże, jasne wnętrza zachęcają do samodzielnego dbania o higienę.

Urządzenie i wyposażenie sal sprzyja wypoczynkowi, zabawie, ale także wszechstronnemu rozwojowi. Przestrzeń jest uporządkowana i podzielona na strefy: edukacyjną, odpoczynku i strefę zabawy. Wszelkie pomoce dydaktyczne i zabawki są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci pięcio i sześcioletnich. Uporządkowana przestrzeń pomaga dzieciom nie tylko w rozwoju logicznego myślenia, ale wzmacnia w nich poczucia bezpieczeństwa.

Oddział przedszkolny znajduje się na parterze budynku, co sprzyja bezpieczeństwu dzieci.

Zapewniamy opiekę logopedy, psychologa i pedagoga, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne.

Naszym priorytetem w pracy z najmłodszymi jest stworzenie przyjaznego środowiska, w którym dzieci mogą radośnie się bawić, wszechstronnie rozwijać i bezpiecznie spędzać czas.

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Ustawowe kryteria naboru

Lokalne kryteria naboru

Skip to content