Matura

Matura w VIII LO w Gliwicach

lo - matura

lo - matura - cke                                             oke_jaworzno

UWAGA MATURZYŚCI

Harmonogram egzaminów w czerwcu 2020 r.

Procedury dotyczące przeprowadzania egzaminów maturalnych w ZSO nr 5

Szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów maturalnych w ZSO nr 5 w Gliwicach

 

 Harmonogram egzaminów maturalnych 2020 w części pisemnej

Harmonogram pisemnej części egzaminu maturalnego


Harmonogram egzaminów maturalnych 2020 w części ustnej

Ustna część egzaminu maturalnego z j. polskiego

Ustna część egzaminu maturalnego z j. angielskiego

Ustna część egzaminu maturalnego z j. niemieckiego

Ustna część egzaminu maturalnego z j. francuskiego


Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych