11 Lis 2020

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed lekcjami lub po ich zakończeniu, zapewnienie opieki wychowawczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Ale pełni ona również ważną funkcję społeczną. Podczas zajęć świetlicowych przekazywane są również cenne wartości poprzez zajęcia muzyczne czy plastyczne. Świetlica to ważne miejsce.

[do góry]
Skip to content