02 Cze 2018

W drugiej połowie maja 2018 r. ZSO nr 5 w Gliwicach włączył się w akcję „Kilometry dobra”. Uczniowie w budynku przy ul. Sikornik 1 oraz Sikonik 34 zbierali do specjalnych puszek pieniądze dla Caritas Diecezji Gliwickiej, która po raz pierwszy bierze udział w tej akcji

Celem zbiórki było zebranie środków, które będą przeznaczone na zakup chłodni do przechowywania żywności (w roku 2017 było to 285 ton żywności) w magazynie spożywczym w Gliwicach. Z żywności korzystają rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, świetlice dla dzieci, osoby starsze, chore i niepełnosprawne. W okresie wakacyjnym z żywności korzystają również dzieci i młodzież przebywające na koloniach i półkoloniach.

[do góry]
Skip to content