02 Cze 2017

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowaliśmy projekt BAKCYL, przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB). BAKCYL to przedsięwzięcie, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznych finansów uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest wzrost wiedzy finansowej i umiejętności korzystania z usług finansowych. W naszej szkole w projekcie wzięły udział 2 klasy gimnazjalne (2a i 2b), które realizowały lekcje o następującej tematyce: „Twoje pieniądze” oraz „Pożyczaj z głową”. Klasy 1 LA i 1LC uczestniczyły w lekcji na temat „Mądrego inwestowania”.

Projekt kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród uczniów, wprowadza w świat codziennych finansów, aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

Lekcje były prowadzone przez pana Jacka Morawieckiego w formie wykładu interaktywnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

[do góry]
Skip to content