27 Kwi 2016

Uroczystość przekazania szkole sztandaru przez Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

0 Komentarzy

Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się dokładnie w czternastą rocznicę nadania imienia Armii Krajowej Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach.

W wydarzeniu wzięła udział społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, członkowie środowisk kombatanckich, przedstawiciele komendy WKU w Gliwicach, przedstawiciele związków zawodowych, ksiądz proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek, prezes Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast”.

Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Piotr Badocha, który nawiązując do słów Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie”, podkreślił dużą wagę świadomości narodowej, tożsamości i tradycji w wychowaniu młodzieży. Zwrócił uwagę na znaczenie sztandaru jako symbolu łączącego pokolenia, przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.

W imieniu Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji pan Mariusz Kucharz. W swoim przemówieniu podkreślił rolę patriotyzmu we współczesnym świecie, nawiązał do wartości wypisanych na sztandarze, w które wierzyli Polacy od pokoleń i życzył młodzieży, by dla nich były one równie ważne.

Głos zabrał także pan Włodzimierz Kołkowski Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddziału Gliwice, który skierował słowa do uczniów, wspominając swoje doświadczenia wojenne, obronę Ojczyzny i życząc, aby sztandar był dla nich symbolem wyznawanych wartości.

Znaczenie honoru podkreślił  w swoim przemówieniu pan Wojciech Radomski, prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej i skierował do młodzieży prośbę, aby przywiązywała do niego szczególną wagę.

Do zgromadzonych zwróciła się także pani Maria Kulig-Gedliczka, Weteran Walk o NIepodległłść Polski, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddziału Gliwice, która wyraziła swoje wieloletnie przywiązanie do szkoły i wzruszenie uczestnictwem w tak ważnej uroczystości.

Pod koniec głos zabrał major Tadeusz Kuśmierczyk, który w imieniu Komendanta WKU w Gliwicach ppłk. dypl. Romana Nowogrodzkiego odznaczył  szkolę Odznaką Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień nr 92 w Gliwicach za zaangażowanie w kultywowanie tradycji żołnierzy Armii Krajowej oraz wspieranie zadań WKU .

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach i Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast”.

Msza Święta w Kościele NMP Matki Kościoła, na której został poświęcony sztandar, zakończyła uroczystości.

Przemówienie Dyrektora Szkoły mgr. Piotra Bodochy na uroczystości przekazania szkole sztandaru.

[do góry]
Skip to content