18 Paź 2015

Warsztaty dotyczące niepełnosprawności

0 Komentarzy

28 i 30 września 2015 r. uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum uczestniczyli w warsztatach dotyczących różnych rodzajów niepełnosprawności. Zajęcia prowadzi członkowie Zespołu ds. Integracji: nauczycielki wspomagające, pedagodzy specjalni, psycholog, pedagog i logopeda.

Na zajęciach dotyczących wad słuchu uczniowie doświadczyli, jak trudny jest odbiór komunikatów słownych bez udziału słuchu, w trudnych warunkach akustycznych. Potem zastanawiali się: po co nam słuch? jakie dźwięki odbieramy, co słyszymy? Prowadzące omówiły przyczyny i konsekwencje wad słuch dla małych dzieci, dla uczniów, dla dorosłych i najważniejszy problem – w komunikowaniu, porozumiewaniu się, w nauce. Uczniowie dowiedzieli się , jak wygląda aparat słuchowy i implant oraz poznali kilkanaście znaków języka migowego.

Na warsztatach o wadach wzroku uczniowie mogli przekonać się, z jakimi trudnościami na co dzień spotykają się ludzie niedowidzący i niewidomi, np. zwykłe doprawienie zupy, posłodzenie herbaty czy wyjście z psem. Młodzież przekonała się, że te i inne czynności nie są proste dla osób z wadami wzroku. Na warsztatach poznali również alfabet Braila, odczytywali i pisali w tym języku wyrazy i proste zdania.

Na zajęciach dotyczących niepełnosprawności intelektualnej  uczniowie mogli dowiedzieć się, czym spowodowana jest ta niepełnosprawność, jakie są rodzaje oraz gdzie osoby z takimi problemami mogą szukać pomocy. Uczniowie dowiedzieli się, jak komunikować się z osobami z obniżonym intelektem tak, aby rozmowa była konstruktywna.

Na warsztatach związanych z autyzmem uczniowie obejrzeli filmu „Podróż Marii”,  który opowiadał o losach dziewczynki z autyzmem. Potem mieli okazję doświadczyć zaburzeń sensorycznych, z jakimi zmagają się osoby z autyzmem, a dzięki temu dowiedzieli się, co to znaczy odbierać świat tak, jak one. Uczniowie m.in. słuchali tekstów z zakłóceniami odbioru, pokazywali, jak osoby autystyczne dosłownie rozumieją przenośnie i frazeologizmy.

Na warsztatach dotyczących niepełnosprawności ruchowej młodzież miała okazję skonfrontować swoją wiedzę z rzeczywistością. Omówiono fakty i mity związane z zaburzeniami ruchowymi, a także zasady savoir vivre w stosunku do osób niepełnosprawnych. Młodzi ludzie mieli też okazję poczuć się osobą niepełnosprawną ruchowo: chodzili o kulach, jeździli na wózku inwalidzkim, spożywali posiłki bez użycia rąk.

Celem warsztatów było podniesienie świadomości i wrażliwości na problemy kolegów i koleżanek ze szkoły. Dzięki tym działaniom potrzeby naszych uczniów niepełnosprawnych są lepiej rozumiane przez rówieśników.

[do góry]
Skip to content