04 Gru 2014

Szlakiem dawnej granicy polsko-niemieckiej

0 Komentarzy

4 grudnia 2014 r. odbyła się wycieczka zorganizowana przez p. Womelę, p. Mazurkiewicz i p. Górską dla uczniów gimnazjum i liceum. Był to wyjazd szlakiem dawnej granicy polsko-niemieckiej. Przewodnikiem był pan Dawid Smolorz, autor wielu publikacji o granicy polsko-niemieckiej.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wyglądały słupy graniczne, dawne domy celne, dowiedzieli się, które miasta zostały po stronie polskiej, a które po niemieckiej, z jakimi problemami borykali się ówcześni Ślązacy i jak po I-szej wojnie światowej Niemcy zostali zmuszeni do oddania części Śląska na rzecz Polski. Olbrzymim problemem stał się sprawiedliwy podział. Bywały takie sytuacje, iż na przykład szkoła została po stronie niemieckiej, a boisko należące do szkoły po stronie polskiej. Uczniowie udający się na lekcje wychowania fizycznego potrzebowali kart granicznych, aby móc się swobodnie przemieszczać. Podobne sytuacje były na kopalniach, w których po niemieckiej stronie pracowali Ślązacy z ziem należących po podziale do Polski. Przewodnik opowiadał bardzo ciekawie, przytaczając przy tym wiele anegdot, co dodatkowo uatrakcyjniało wyjazd – lekcję historii naszego regionu.

[do góry]
Skip to content