24 Maj 2013

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja czasów wojny i okupacji”

0 Komentarzy

Dnia 24 maja 2013 r. w „Starej Kotłowni” Młodzieżowego Domu Kultury odbył się XI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja czasów wojny i okupacji” upamiętniający dzień nadania imienia Armii Krajowej Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach.

Konkurs objęli po raz trzeci honorowymi patronatami: Prezydent Miasta Gliwice – Pan Zygmunt Frankiewicz i Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Gliwicach – Pani Zdzisława Waniek, a patronatem medialnym – „Nowiny Gliwickie”.

Wzięło w nim udział osiemnaścioro recytatorów z dziesięciu gimnazjów powiatu gliwickiego:

Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie,

Katolickiego Gimnazjum Fundacji „Szkoła z charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach,

Gimnazjum nr 1 w ZSG w Gliwicach,

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach,

Gimnazjum nr 7 w ZSO nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach,

Gimnazjum nr 8 w ZSO nr 2 w Gliwicach,

Gimnazjum nr 15 w ZSO nr 11 w Gliwicach,

Gimnazjum nr 17 w ZSO nr 3 w Gliwicach,

Gimnazjum nr 19 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach,

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w ZSO nr 5 im. AK w Gliwicach.

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się:

Inspektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Pani Bożena Harazim,

Przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy AK – Oddziału Gliwice – Pan Leszek Gruszczyński,

Dyrektor Gliwickiego Ośrodka Metodycznego – Pan Jacek Tarkota,

Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach – Pan Tadeusz Strassberger,

Instruktor MDK w Gliwicach – Pani Danuta Ejmocka,

Przedstawiciele „Nowin Gliwickich” – Pani Marzena Gołąb i Pan Krzysztof Surma,

Wicedyrektor ZSO nr 5 im. AK – Pani Joanna Sokołowska – Czarnecka,

Dyrektor ZSO nr 5 im. AK w Gliwicach – Pan Piotr Badocha.

Recytatorzy prezentowali teksty polskich poetów czasów wojny i okupacji, a w szczególności Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Komisja konkursowa w składzie:

p. Bożena Harazim – Inspektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta,

p. Emilia Piwowar – doradca metodyczny ds. języka polskiego, polonistka ZSO-E w Gliwicach,

p. Antonina Dziuban – polonistka ZSO nr 11 w Gliwicach,

p. Danuta Ejmocka – instruktor MDK w Gliwicach,

p. Dariusz Jezierski – szef Teatru Nowej Sztuki w Gliwicach jako przewodniczący

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – Cezary Gołembski – Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

II nagroda – Jagoda Pach – Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

III nagroda – Marta Chruszcz – Gimnazjum nr 7 w Gliwicach

wyróżnienia:

Katarzyna Kocur – Katolickie Gimnazjum Fundacji „Szkoła z charakterem” im. Edyty Stein w Gliwicach

Natalia Kroczyk – Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie

Karolina Mateja – Gimnazjum nr 15 w Gliwicach

Tytuł Recytatora Poezji K. K. Baczyńskiego Cezary Gołembski – Gimnazjum nr 8 w Gliwicach.

Słowa uznania należą się też opiekunom laureatów i wyróżnionych recytatorów: p. Iwonie Milczyńskiej, p. Katarzynie Podrazie – Warzesze, p. Antoninie Dziuban, p. Joannie Nowak, p. Alicji Ciurze, p. Katarzynie

Kurdasińskiej.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem p. Dariusza Jezierskiego podkreśliła wysoki poziom prezentowanych recytacji.

Nasze gimnazjum godnie reprezentowali: Patrycja Mazurkiewicz kl. II „a” i Mateusz Lemiszka kl. II „a.”

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Dyrektora MDK w Gliwicach Pana Piotra Pielki za współpracę i udostępnienie sceny teatralnej „Stara Kotłownia” dla potrzeb konkursu.

Do zobaczenia w 2014 roku na dwunastej edycji konkursu.

Organizatorzy konkursu:

mgr Małgorzata Kupisz

mgr Anna Mazurkiewicz

[do góry]
Skip to content