03 Paź 2012

Warsztaty dotyczące osób niepełnosprawnych

0 Komentarzy

3 października 2012 r. odbyły się w naszej szkole kolejne warsztaty dotyczące osób niepełnosprawnych. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum Sportowego.

Każda klasa brała udział w przygotowanych przez Komisję ds. Integracji zajęciach warsztatowych dotyczących osób z wadą słuchu, wadą wzroku i zaburzeniami ruchowymi.

Tego, jakie trudności w komunikowaniu się mają osoby niesłyszące i niedosłyszące, nasi uczniowie doświadczyli, kiedy w czasie ćwiczeń musieli zrozumieć wypowiedź nauczyciela bez udziału słuchu, wspierając się tylko odczytywaniem mowy z ust. W części teoretycznej dowiedzieli się, co i jak słyszymy, jakie zagrożenie lub trudności może sprawić wada słuchu. W ostatniej części zajęć poznali kilka znaków języka migowego i próbowali sami zbudować z tych znaków krótkie wypowiedzi.

Na warsztacie dotyczącym osób niedowidzących i niewidomych uczniowie pracowali w parach, gdzie jeden starał się być oczami drugiego, a następnie w grupach opracowywali temat „Jak możemy pomóc takiej osobie z niewidomej lub niedowidzącej?”. Po krótkim wykładzie na temat pisma Braille’a młodzież ćwiczyła pisanie i odczytywanie pisma Braille’a. Na końcu uczniowie obejrzeli film o marzeniach osób niedowidzących i niewidomych.

Na zajęciach dotyczących osób z zaburzeniami ruchowymi uczniowie wypowiadali się, co wiedzą na ich temat, jak ich postrzegają. Następnie otrzymali karty pracy, na których zaznaczali „prawda” lub „fałsz” obok różnych opinii dotyczących problemów osób z niepełnosprawnością ruchową, po czym nastąpiła weryfikacja opinii, obalanie mitów. Kolejne ćwiczenie „Poczuj się przez chwilę jak niepełnosprawny ruchowo” polegało na przesiadaniu się z wózka inwalidzkiego na fotel (ze skrępowanymi nogami), piciu z kubka (bez użycia rąk) i próbie jazdy wózkiem. W podsumowaniu uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące dnia codziennego niepełnosprawnych ruchowo.

Mamy nadzieję, że w ten sposób przybliżyliśmy naszym uczniom świat osób niepełnosprawnych.

[do góry]
Skip to content