21 Maj 2010

Dzień Dobrych Uczynków

0 Komentarzy

Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach realizowany jest projekt wolontariacki HIF (Help, Idea, Fun – Pomoc, Pomysł, Zabawa), którego autorkami są mgr Barbara Smolnik oraz mgr Joanna Nierobiś. Projekt jest z sukcesami realizowany od stycznia 2010r. Spotkania wolontariuszy odbywają się cyklicznie – raz w tygodniu, w piątki.

Grupę wolontariuszy tworzą uczennice drugiej klasy liceum: Ewelina Kowol, Justyna Szymkowiak, Małgorzata Stabryła, Sandra Kłosowska oraz uczennice drugiej klasy gimnazjum: Agata Bysiecka i Anna Solicka.

W ramach tego projektu nasze wolontariuszki dwa razy w tygodniu odwiedzają świetlicę opiekuńczo wychowawczą w sąsiedniej Szkole Podstawowej nr 41 oraz dzieci z Domu Dziecka nr 2. Pomagają dzieciom w odrabianiu zadań domowych oraz poświęcają im czas na gry i zabawy wspierające ich rozwój, a przede wszystkim ofiarują im swoje towarzystwo.

10 maja 2010 r. wolontariuszki przy pomocy opiekunek grupy przygotowały inscenizację bajek oraz zabawy muzyczno – ruchowe dla dzieci niepełnosprawnych z Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego. W podziękowaniu za wspólne chwile podarowałyśmy dzieciom Księgę Bajek.

W ramach akcji Dnia Dobrych Uczynków, która trwała w naszej szkole od 17 do 21 maja 2010 r. nasze wolontariuszki udowodniły, że niewielkim wysiłkiem można uczynić wiele dobrego, a największą nagrodą jest uśmiech na twarzach osób potrzebujących wsparcia i pomocy, przede wszystkim dzieci.

Wolontariuszki pomagały niepełnosprawnym gimnazjalistom – uczniom klasy pierwszej integracyjnej (uczniom z wadą wzroku oraz uczniowi z Zespołem Aspergera) uczyć się i odrabiać zadania domowe.

Odwiedziły również Dom Dziecka nr 2 i świetlicę w Szkole Podstawowej nr 41, by odrabiać ze swoimi podopiecznymi lekcje, a następnie spędzić z nimi czas na rozmowie i zabawie.Poza tym wolontariuszki odwiedziły ponownie podopiecznych z Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego ,by czytać im bajki i grać z nimi w gry.

W ramach Dnia Dobrych Uczynków zorganizowaliśmy również zbiórkę darów dla powodzian, które przekazaliśmy do PCK.

Opiekunkami akcji Dnia Dobrych Uczynków w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach były mgr Anna Bogacz i mgr Barbara Smolnik.

[do góry]
Skip to content