20 Kwi 2010

Program edukacyjny Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”

0 Komentarzy

W roku szkolnym 2009/2010 Gimnazjum nr 2 w Gliwicach przystąpiło do programu edukacyjnego Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. W związku z tym zostały podjęliśmy następujące działania:

Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach przeprowadził dla grupy uczniów (ok.48 osób) pogadankę tematyczną o oszczędzaniu wody. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że zasoby wody pitnej w Polsce są na poziomie bardzo niskim-porównywalne z Egiptem- oraz jaka jest jakość wody pitnej w wodociągach gliwickich i skąd ona pochodzi.

W ramach szkolnych obchodów Światowego Dnia Wody z wykorzystaniem materiałów otrzymanych przez Klub Gaja przygotowaliśmy gazetki tematyczne oraz lekcje w większości klas naszego gimnazjum (250 osób).Uczniowie mieli okazję dosiedzieć się o znaczeniu wody w życiu każdego z nas, jak funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Gliwicach. Uczniowie klas drugich ( 88 osób) pisali wypracowania nt.: „Jak ja mogę chronić środowisko”? i większość z nich wskazywała praktyczne możliwości oszczędzania i ochrony wody.

W dniu 20 kwietnia zorganizowaliśmy sprzątanie terenów wokół potoku Ostropka na Wilczych Dołach w pobliżu naszej szkoły(wzięło w niej udział ok.50 osób) . Akcję tą połączyłyśmy z tzw. „sprzątaniem świata”, materiały (worki plastikowe) otrzymałyśmy od Urzędu Miasta Gliwice. Należy wspomnieć, że teren ten jest miejscem o dużym znaczeniu dla naszej szkoły. Trzy lata temu wraz z grupą uczniów opracowałyśmy ścieżkę edukacyjną wzdłuż tego potoku. Publikację można znaleźć w książce pt.: „ Parki i ogrody województwa śląskiego” lub na stronie internetowej www.parki.org

Izabela Drdzeń i Agnieszka Złotek-Janiec

[do góry]
Skip to content