Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach
  • Szkoła przy terenach zielonych
  • Szkoła z góry
  • Orlik
  • Boisko szkolne
  • Szkoła